AKTUALNOŚCI

DD


Zapraszamy na zajęcia Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców

Pierwsze spotkanie – Piątek 08.04 godz. 17:00

Zapisy i informacje tel. 42 688-20-70

 


 

Publikacja1

 


 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego na konferencję:
„Indywidualizacja  – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z uczniem?”
Konferencja odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w dniu 19.11.2015 r. w godz. 14:00-17:00.

Program konferencji:

13.30 – 14.00 – rejestracja uczestników
14.00 – 14.10  –   Wstęp, powitanie – Elżbieta Paciejewska – Stolarz – dyrektor Wojewódzkiego OśrodkaDoskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Agnieszka Nowak – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży
14.10 – 14.30  „Jak uczyć z pasją? Neurodydaktyka w praktyce dr Renata Jagodzińska,
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
14:30 – 14:50 „Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego”  przedstawiciel
Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.50 – 15.10  „Dojrzewanie – jak je przetrwać?” – Małgorzata Dębowska – Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży
15.10 – 15.30        Przerwa kawowa
15.30 – 17.00   –  Warsztaty:

 1. „Wspieranie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
  w poszczególnych fazach procesu grupowego”
  – prowadzące- Bożenna
  Wardęszkiewicz i Elżbieta Zawadzka
  -Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
 2. „Ciało w krzywym zwierciadle – zaburzenia odżywiania” – prowadzące –
  Katarzyna Szadkowska i Hanna Arend – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 3. „Zaburzenia mowy u młodzieży” – prowadzące – Małgorzata Czyżewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży  i Małgorzata Kurek –Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
 4. „Zaprzyjaźnij się z dysleksją” – prowadzące Krystyna Kozańska i Ewa Mikołajczyk – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Młodzieży
 5. „Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki – z doświadczeń pracowników poradni dla młodzieży”-  prowadzące Wiesława Maksajda – Ptaszek i Magdalena Drab – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 6. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera – Joanna Miller – Szkoła Podstawowa  nr 33 w Łodzi
 7. Nastolatek z zaburzeniami depresyjnymi – Iwona Lanycia – Specjalistyczna Poradnia Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Uczestnictwo w konferencji i warsztatach jest bezpłatne.

Organizatorzy:

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży.

Partnerzy:

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi,
 • Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi,
 • Firma edukacyjna Moje Bambino.

 


Plakat

 


 


W RAMACH XIII
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
W ŁODZI
Zapraszamy rodziców
i uczniów do bezpłatnego udziału w następujących
działaniach:

 • 21.10.2015 (środa) godz. 15:00-17:3 Klub Nauczyciela ul. Piotrkowska 137/139:
  – Badania przesiewowe słuchu
  – Konsultacje pedagogiczne i logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  – Indywidualne konsultacje dla rodziców
  – Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • 22.10.2015 (czwartek) godz. 8:00-12:00 na terenie Poradni odbędą się:
  – Badania logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  (D. Bystrowska) – prosimy o zapisy telefoniczne
  – Indywidualne konsultacje dla rodziców, badania przesiewowe wzroku kl. I-III
  (E. Wielka) – prosimy o zapisy telefoniczne
  – Prelekcja dla rodziców – „Dysleksja – jak możemy pomóc dziecku”
  (E. Gromek-Kotulska, M. Rogowska)
 • 23.10.2015 (piątek) godz. 8:00-12:00 na terenie Poradni  odbędą się:
  badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje pedagogiczne i logopedyczne (M. Kurek) – prosimy o zapisy telefoniczne
 • 23.10.2015 (piątek) godz. 12:00-16:00 na terenie Poradni  odbędą się:
  indywidualne konsultacje dla rodziców (E. Gromek-Kotulska) – prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne

 


familyRodzicu, Jeśli chcesz lepiej
komunikować się ze swoim
dzieckiem, lepiej poznać jego
potrzeby, zdobyć
umiejętności rozwiązywania sytuacji
trudnych, nauczyć się dbać o siebie
w relacjach z dzieckiem przyjdź do
SZKOŁY  DLA  RODZICÓW

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (10 spotkań). Prowadzone są: w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Pierwsze zajęcia: 08. 10. 2015r. (czwartek) w godz. 17.00-19.30

Zapisy i informacje: tel. 42 688-20-70, 42 688-21-62

Zajęcia są bezpłatne


Serdecznie zapraszamy na cykl zajęć warsztatowych dla rodziców chcących wspierać dzieci w rozwoju w ramach projektu „Skrzydlata strefa rodzica”

Najbliższe warsztaty:

 • 23.09.2015 r  (środa) godz. 17:30-20:00 „Dialog motywujący” – Barbara Tokarska
 • 15.10.2015r (czwartek) 17:30-20:00 „Trzeźwo o uzależnieniach” – Tomasz Kołodziejczyk

Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

Wymagana jest jedynie rejestracja uczestników.

Zgłoszenia udziału w poszczególnych zajęciach warsztatowych oraz seminarium odbywają się poprzez stronę internetową: http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/

Telefony kontaktowe:

42/688-16-68, 533-575-353, 42/ 688 20 70