AKTUALNOŚCI

RODZICU, jeśli chcesz: prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem, lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem, lepiej poznać jego potrzeby, zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
przyjdź do

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, przez psychologów z wieloletnią praktyką.

Proponujemy:  wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, naukę umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, doskonalenie szeroko pojętych umiejętności wychowawczych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w czwartki w godz. 17-20, przez 10 tygodni.

Chętnych rodziców zapraszamy na pierwsze zajęcia 9.03.2017 r.


UWAGA – Ważna informacja

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

  • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia
    w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-orzeczenia-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-zachowuja-waznosc


 

Drodzy Rodzice

Jeśli Wasze dziecko ma diagnozę mutyzmu wybiórczego lub podejrzewacie u swojego dziecka mutyzm wybiórczy (na przykład dziecko swobodnie rozmawia tylko w domu, nie mówi w niektórych innych sytuacjach – w szkole, w przedszkolu, w grupie rówieśniczej itp. ,  rozmawia tylko z wybranymi osobami, mówi szeptem)

zapraszamy do naszej Poradni.