START

Wielospecjalistyczna placówka diagnostyczno-orzeczniczo-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

PRZYJMUJEMY dzieci, młodzież od wczesnego dzieciństwa do zakończenia kształcenia z:
- uszkodzonym wzrokiem
- uszkodzonym słuchem
- upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
- z autyzmem i zespołem Aspergera
- z zagrożeniem niedostosowania społecznego

PROWADZIMY:
- konsultacje specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą, lekarzem specjalistą
- indywidualne poradnictwo w zakresie:

  • wczesnego wspomagania rozwoju
  • trudności rozwojowych, szkolnych, wychowawczych
  • udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • wyboru ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej

- terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera:

  • logopedyczna, neurologopedyczna, surdologopedyczna
  • pedagogiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna
  • psychologiczna

WSPOMAGAMY szkoły i palcówki oświatowe w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY :
- szkoła dla rodziców (zajęcia wspierające kompetencje rodziców)
- badania przesiewowe, wzorku, słuchu, mowy
- podejmowanie decyzji w sprawie przyszłości, edukacyjno-zawodowej metodą warsztatową
- diagnoza Integracji Sensorycznej
- spotkania tematyczne z Radami Pedagogicznymi

POMOCY UDZIELAMY BEZPŁATNIE !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !